Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών οργανώνει και λειτουργεί το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ, ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ» από το Ακαδημαϊκό Έτος 2005-2006.

Από το Ακαδημαϊκό Έτος 2017-2018 το Πρόγραμμα λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις της αναδιαμορφωμένης υπουργικής απόφασης (Φ.Ε.Κ. 795/6-5-2015) με την τροποποίηση των άρθρων 1,5,6,8,9 και 12 αυτής (Φ.Ε.Κ. 1870/30-5-2017) καθώς και τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148, τ. Α΄, 16-7-2008).

Η τελευταία τροποποίηση κανονισμού του ΠΜΣ είναι το ΦΕΚ 1984/Β΄2024

Ανακοινώσεις ΟΛΕΣ

Da Vinci® Surgical System

Το da Vinci® Surgical System είναι το πρώτο σύστημα που εγκρίθηκε από το FDA (Food and Drug Administration) και είναι προϊόν της Intuitive Surgical®. Αυτή τη στιγμή έχει φέρει την ελάχιστα επεμβατική χειρουργική επέμβαση σε περισσότερους από 3 εκατομμύρια ασθενείς σε όλο τον κόσμο.

Αντικείμενο & Σκοπός

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η μετεκπαίδευση πτυχιούχων Ιατρικής με τίτλο Ειδικότητος μιας εκ των χειρουργικών Ειδικοτήτων. Σκοπός του είναι η αναβάθμιση και ο εκσυγχρονισμός του κλάδου χειρουργικής των Ιατρικών Σπουδών, η προαγωγή της ερευνητικής δραστηριότητας και η εφαρμογή των επιτευγμάτων της προς όφελος του Κοινωνικού Συνόλου. περισσότερα

Έγγραφα 2023

Κατεβάστε στον υπολογιστή σας σε μορφή αρχείου εγγράφου (.doc) τα απαραίτητα έντυπα για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα:

Γιατί να το επιλέξω;

Καινοτόμο
Νέο εντατικό και ταχύρυθμο πρόγραμμα σπουδών με έμφαση στην πρακτική άσκηση.
Πιστοποιημένο
Ο πρώτος και μοναδικός επίσημος θεσμοθετημένος φορέας πιστοποίησης στην Ελλάδα.
Ευέλικτο
Πυκνό και ευέλικτο πρόγραμμα μαθημάτων με μειωμένα δίδακτρα.
Αξιοποίησε τα επιτευγμάτα της σύγχρονης Ιατρικής Τεχνολογίας
και εμβάθυνε στις νέες επαναστατικές «Ελάχιστα Επεμβατικές Τεχνικές».

Επιστημονικά Νέα