03 Απρ 2024

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Προκήρυξη 2024-2025

Η Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ανακοινώνει τη λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ) με τίτλο «ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ, ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ». Με την παρούσα προκήρυξη καλούνται οι υποψήφιοι να υποβάλουν την αίτηση τους και τα…

Περισσότερα
04 Μάι 2023

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Προκήρυξη 2023-2024

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ από 01.08.2023 έως και 31.08.2023 Η Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ανακοινώνει τη λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ) με τίτλο «ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ, ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ». Με την παρούσα προκήρυξη…

Περισσότερα
13 Ιούλ 2021

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Προκήρυξη 2021-2022

Με την παρούσα προκήρυξη, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το Π.Μ.Σ. κατά τα Ακαδημαϊκά Έτη 2021-2022 & 2022-2023, να υποβάλλουν τις αιτήσεις και τα σχετικά δικαιολογητικά. Το Π.Μ.Σ. οδηγεί στην απονομή: Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο: «Ελάχιστα…

Περισσότερα
16 Ιούλ 2020

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Προκήρυξη 2020-2021

Με την παρούσα προκήρυξη, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το Π.Μ.Σ. κατά τα Ακαδημαϊκά Έτη 2020-2021 & 2021-2022, να υποβάλλουν τις αιτήσεις και τα σχετικά δικαιολογητικά. Το Π.Μ.Σ. οδηγεί στην απονομή: Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο: «Ελάχιστα…

Περισσότερα
31 Ιούλ 2019

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Προκήρυξη 2019-2020

Με την παρούσα προκήρυξη, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να παρακολουθήσουν το Π.Μ.Σ. κατά τα Ακαδημαϊκά Έτη 2019-2020 & 2020-2021, να υποβάλλουν τις αιτήσεις και τα σχετικά δικαιολογητικά. Το Π.Μ.Σ. οδηγεί στην απονομή: Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στην Ελάχιστα Επεμβατική Χειρουργική, Ρομποτική…

Περισσότερα