Ενότητες των Μαθημάτων 2018-2019

Βασικές Αρχές στην Ελάχιστα Επεμβατική Χειρουργική 5/2/18 Δεοντολογία της Ιατρικής Έρευνας [001] Καθ. Χ. Σπηλιοπούλου 6/2/18 Λειτουργία και Χρήση του Συναφούς Εξοπλισμού [002] Λεκ. Γ. Τσουρούφλης 7/2/18 Ιατρική Πληροφορική [003] Καθ. Ε. Γεωργίου 8/2/18 Πως γράφεται και δημοσιεύεται μία επιστημονική…

Περισσότερα