Το SEERSS αντιπροσωπεύει την πρώτη επιστημονική κοινότητα στην νοτιοανατολική Ευρώπη για την ελάχιστα επεμβατική χειρουργική η οποία χρησιμοποιεί τα Pομποτικά Χειρουργικά Συστήματα. Σκοπός του συνεδρίου είναι να καλύψει τις πιο σημαντικές τρέχουσες κλινικές ενδείξεις της ρομποτικής χειρουργικής για τους γιατρούς, τους αντιπροσώπους , τους υποτρόφους, τους νοσηλευτές και τους συναφείς επαγγελματίες υγείας που ενδιαφέρονται για την εξέλιξη της χειρουργικής επιστήμης και των νέων εφαρμογών στην κλινική πρακτική.

Το συνέδριο θα λάβει χώρα στην Αθήνα την 1η ~ 3η Δεκεμβρίου 2017.

Για περισσότερες πληροφορίες ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο:

http://www.seerss2017.com/