Περιεχόμενο / Περιγραφή μαθημάτων

1. Δεοντολογία της Ιατρικής Έρευνας

2. Ιστορία Ελάχιστα Επεμβατικής Χειρουργικής

3. Λειτουργία και χρήση συναφούς εξοπλισμού και Κλινική Πράξη στην Ελάχιστα Επεμβατική Χειρουργική

 • Εισαγωγή στις Ελάχιστα Επεμβατικές Τεχνικές
 • Παθοφυσιολογικές μεταβολές στις Ελάχιστα Επεμβατικές Τεχνικές
 • Νέες Τεχνολογίες και η εφαρμογή τους στην Χειρουργική
 • Στοχευμένες Θεραπείες
 • Ιατρική Πληροφορική
 • Βιολογία των Νεοπλασμάτων και Χειρουργική
 • Ταυτοποίηση ενδοπεριτοναϊκών αλλοιώσεων με βάση βιολογικούς δείκτες
 • Ο ρόλος της ανοσοϊστοκυτταροχημείας στη χειρουργική ογκολογία
 • Η συμβολή της κυτταρομετρίας ροής στον προσδιορισμό βιολογικών δεικτών
 • Η στατιστική κυτταρομετρία στη χειρουργική ογκολογία
 • Ο ρόλος του μηχανισμού απόκρισης στη βλάβη του DNA στην διαδικασία της καρκινογένεσης
 • Βασική Χειρουργική Έρευνα, Πειραματική Χειρουργική και καινοτομία
 • Σχεδιασμός Ερευνητικού Πρωτοκόλλου
 • Βιβλιογραφική Έρευνα με χρήση Η/Υ
 • Το Κλινικό Ερευνητικό Πρωτόκολλο
 • Το Πειραματικό Ερευνητικό Πρωτόκολλο
 • Εναλλακτικές Ερευνητικές Μέθοδοι
 • Φλεγμονή, Οξειδωτικό Στρες, Απόπτωση, Κυτταρική Αύξηση. Ορμόνες. Μεταβολισμός. Οστικό Μεταβολισμό, Βιοχημικά. Μοριακά, Ανοσοϊστοχημεία, Παθολογοανατομικά
 • Πρακτική εφαρμογή Η/Υ σε ερευνητικά πρωτόκολλα
 • Γνωριμία με το χώρο του Πειραματικού Χειρουργείου-Οίκο Πειραματόζωων
 • Βιοχημικές και Βιολογικές Επιδράσεις των Ελάχιστα Επεμβατικών Τεχνικών
 • Αρχές Κυτταρικής Σηματοδότησης
 • Αρχές Βιοχημείας-Ανοσοαπαντήσεων
 • Αναισθησία και Ελάχιστα Επεμβατικές Τεχνικές
 • Αναισθησία σε ασθενείς ημερήσιας νοσηλείας (ενδείξεις-αντενδείξεις, κατευθυντήριες οδηγίες-τεχνικές)
 • Αναισθησία και Λαπαροσκοπική Χειρουργική (Λειτουργία ανοσοποιητικού-απάντηση στο Stress-πόνος)
 • Αναισθησία και Λαπαροσκοπική Χειρουργική κατά την κύηση – Αναισθησία και Λαπαροσκοπική Χειρουργική – φαιοχρωμοκυτώματα
 • Αναισθησία και Λαπαροσκοπική Χειρουργική – Προβλήματα (θέση, Πνευμοπεριτόναιο, Υπερκαπνία κτλ)
 • Αναισθησία και Λαπαροσκοπική Χειρουργική σε ασθενείς με Καρδιαγγειακή νόσο
 • Αιματολογικές παθήσεις και Ελάχιστα Επεμβατική Χειρουργική
 • Αξιολόγηση ασθενούς με διογκωμένους λεμφαδένες. Διαφορική διάγνωση λεμφαδενικής διόγκωσης από άλλες παρεμφερείς διογκώσεις. Κριτήρια απόφασης βιοψίας λεμφαδένος. Χειρισμός λεμφαδένος μετά την χειρουργική αφαίρεση
 • Οστεομυελική βιοψία και ανοικτή βιοψία οστού. Ενδείξεις – Διαγνωστική συμβολή
 • Βρογχοσκόπηση – Μεσοθωρακοσκόπηση – Βιοψία Πνεύμονος – Πλευροδεσία
 • Ενδείξεις – Τεχνικές – Θεραπευτική Συμβολή (πλευροδεσίας)
 • Δερματικές βλάβες στην Αιματολογία
 • Διαγνωστική προσέγγιση – Τεχνικές – Θεραπευτική Συμβολή
 • Λεμφώματα πεπτικού σωλήνα. Επίπτωση προσβολής πεπτικού από λέμφωμα – Τύποι λεμφωμάτων – Τύποι διήθησης
 • Διαγνωστική προσέγγιση. Θεραπευτική αντιμετώπιση
 • Επεμβατική Ακτινολογία στην Αιματολογία
 • Βλάβες στοματικής κοιλότητας, παρίσθμιων και ρινοφάρυγγος σε αιματολογικές παθήσεις
 • Επίπτωση – Διαγνωστικές τεχνικές – Θεραπευτική συμβολή – Παρακολούθηση
 • Λαπαροσκόπηση: Ενδείξεις σπληνεκτομής – Βιοψίες ήπατος – Βιοψία (ες) λεμφαδένος
 • Κλινικές ενδείξεις – Τεχνικές – Θεραπευτικές ενδείξεις (σπληνεκτομή)
 • Ελάχιστα Επεμβατικές Τεχνικές και ο ρόλος τους στην Ογκολογία
 • Καρκίνος μαστού: Επιδημιολογία, παράγοντες κινδύνου, πρόληψη, ιστολογία, επικουρική θεραπεία
 • Καρκίνος μαστού: θεραπεία μεταστατικής νόσου
 • Καρκίνος παγκρέατος
 • Καρκίνος χοληφόρων
 • Καρκίνος παχέος εντέρου: επιδημιολογία, παράγοντες κινδύνου, ιστολογία
 • Καρκίνος παχέος εντέρου: χημειοθεραπεία και ακτινοθεραπεία
 • Καρκίνος ωοθηκών
 • Καρκίνος πνεύμονα: επιδημιολογία, παράγοντες κινδύνου, ιστολογία
 • Καρκίνος πνεύμονα: αντιμετώπιση
 • Καρκίνος στομάχου
 • Σαρκώματα μαλακών μορίων

 

 1. Εφαρμοσμένα Μαθήματα Εξειδίκευσης στην Χειρουργική Χοληφόρων

 • Ελάχιστα Επεμβατικές Τεχνικές στην Χειρουργική Χοληφόρων
 • Χειρουργική Ανατομική των Χοληφόρων
 • Εκπαίδευση Χειρουργών στη Λαπαροσκοπική Χειρουργική των Χοληφόρων
 • Συνυπάρχουσα Χοληδοχολιθίαση
 • Αντιμετώπιση της Οξείας Χολοκυστίτιδας
 • Αντιμετώπιση της Οξείας Χολαγγειΐτιδας
 • Εκλεκτική Λαπαροσκοπική Χολοκυστεκτομή
 • Λαπαροσκοπική Χολοκυστεκτομή στην Οξεία Χολοκυστίτιδα
 • Λαπαροσκοπική Διερεύνηση Χοληδόχου Πόρου
 • Κακώσεις Εξωηπατικών Χοληφόρων στη Λαπαροσκοπική Χολοκυστεκτομή
 • Αποκατάσταση Κακώσεων των Εξωηπατικών Χοληφόρων
 • NOTES Χολοκυστεκτομή
 • Αντιμετώπιση της Οξείας Λιθιασικής Παγκρεατίτιδας
 • Λαπαροσκοπική Σταδιοποίηση Χολαγγειοκαρκινώματος

 

 1. Ελάχιστα Επεμβατικές Τεχνικές στην Χειρουργική του Ανωτέρου Πεπτικού

  

 1. Ελάχιστα Επεμβατικές Τεχνικές στην Χειρουργική της Νοσογόνου Παχυσαρκίας-Βαριατρικής

 • Νοσογόνος Παχυσαρκία
 • Οισοφαγική/Γαστρική Χειρουργική

 

 1. Ελάχιστα Επεμβατικές Τεχνικές στη Χειρουργική Παχέος Εντέρου

 

 1. Εφαρμοσμένα Μαθήματα Εξειδίκευσης στην Χειρουργική του Παχέος Εντέρου

 • Εκπαίδευση και Πιστοποίηση στην Ελάχιστα Επεμβατική Χειρουργική
 • Χειρουργική Ανατομική του Παχέος Εντέρου και του Ορθού
 • Διάγνωση και Σταδιοποίηση του Καρκίνου του Παχέος Εντέρου και του Ορθού
 • Λεμφαδενεκτομή στον Καρκίνο του Παχέος Εντέρου και του Ορθού
 • Συμπληρωματική Θεραπεία στον Καρκίνο του Παχέος Εντέρου και του Ορθού
 • Λαπαροσκοπική Δεξιά Κολεκτομή (video)
 • Λαπαροσκοπική Αριστερά Κολεκτομή/Σιγμοειδεκτομή (video)
 • Λαπαροσκοπική Σιγμοειδεκτομή για Εκκολπωματική Νόσο
 • Η έννοια της Ολικής Εκτομής του Μεσοορθού (video του RJ Heald)
 • Λαπαροσκοπική Χαμηλή Πρόσθια Εκτομή (video)
 • Λαπαροσκοπική Κοιλιοπερινεϊκή Εκτομή (video)
 • Ρομποτική Χειρουργική στη Χειρουργική του Παχέος Εντέρου και του Ορθού
 • Λαπαροσκοπική Χειρουργική των Φλεγμονωδών Νόσων του Εντέρου
 • Συγκριτικές Μελέτες Ανοικτής και Λαπαροσκοπικής Κολεκτομής για Καρκίνο
 • Τοπική εκτομή όγκων του Ορθού – ΤΕΜ

 

 1. Εφαρμοσμένα Μαθήματα Εξειδίκευσης στην Χειρουργική του Ανωτέρου Πεπτικού Εντέρου

 

 1. Θεωρητικό σκέλος Fundamentalsin Robotic Surgery (FRS)

 

 1. Ελάχιστα Επεμβατικές Τεχνικές στην Χειρουργική των Ενδοκρινών αδένων

 • Ενδοσκοπικές Επεμβάσεις Παραθυροειδών
 • Ελάχιστα Επεμβατική και Ρομποτική Θυροειδεκτομή
 • Λαπαροσκοπική Επινεφριδεκτομή

 

 1. Εφαρμοσμένα Μαθήματα Εξειδίκευσης στη Χειρουργική των Ενδοκρινών Αδένων

 

 1. Ελάχιστα Επεμβατικές Τεχνικές στην Χειρουργική Κηλών Κοιλιακού τοιχώματος

 • Διαπεριτοναϊκή αποκατάσταση Βουβωνοκήλης λαπαροσκοπικά
 • Λαπαροσκοπική αποκατάσταση ομφαλοκήλης/μετεγχειρητικής κοιλιοκήλης
 • Εξωπεριτοναϊκή αποκατάσταση βουβωνοκήλης λαπαροσκοπικά

 

 

 1. Ελάχιστα Επεμβατικές και Ενδοσκοπικές Τεχνικές στη Γυναικολογία

 • Οργάνωση Λαπαροσκοπικού Χειρουργείου (όργανα-εργαλεία) – ενδείξεις και αντενδείξεις στη Γυναικολογία
 • Λαπαροσκοπική προσέγγιση καλοηθών γυναικολογικών νοσημάτων (ινομυώματα, κύστες ωοθηκών, ενδοκοιλιακές συμφύσεις κ.λ.π.)
 • Λαπαροσκοπική προσέγγιση ουρογυναικολογικών νοσημάτων (πρόπτωση μήτρας, ακράτεια ούρων κ.λ.π.)
 • Λαπαροσκοπική προσέγγιση κακοηθών γυναικολογικών νοσημάτων
 • Ρομποτική Χειρουργική και Τηλεχειρουργική
 • Υστεροσκόπηση (Διαγνωστική – Χειρουργική)
 • Επιπλοκές και θεραπευτική αντιμετώπισή τους

 

 1. Εφαρμοσμένα Μαθήματα Εξειδίκευσης στην Ουρολογία

 

 1. Ελάχιστα Επεμβατικές και Ενδοσκοπικές Τεχνικές στην Ουρολογία

 • Σύνδρομο ΠΟΣ: Ενδοπυελοτομή, Λαπαροσκοπική πυελοπλαστική, Ρομποτική πυελοπλαστική
 • Λαπαροσκοπική αντιμετώπιση απλών κύστεων του νεφρού
 • Τηλεχειρουργική
 • Λαπαροσκοπική νεφρεκτομή
 • Nephron sparing τεχνικές: Λαπαροσκοπική μερική νεφρεκτομή, Ablative επεμβάσεις
 • Κρυοθεραπεία
 • Radiofrequency
 • Διουρηθρική εκτομή του προστάτου (TURP)
 • Διουρηθρική εξάχνωση του προστάτου (TUEVAP)
 • Διουρηθρική εξάχνωση του προστάτου με Green light laser
 • Διουρηθρική εξάχνωση με Needle ablation (TUNA)
 • Διουρηθρική εξάχνωση με μικροκύματα (TUMT)
 • Λαπαροσκοπική ριζική προστατεκτομή
 • Ρομποτική ριζική προστατεκτομή
 • Κρυοθεραπεία του προστάτου
 • HIFU ablation του προστάτου
 • Εξωσωματική λιθοτριψία
 • Ουρητηρολιθοτριψία και ουροτηροσκόπηση στην Ουρολογία
 • Διαδερμική νεφρολιθοτριψία

 

 1. Εφαρμοσμένα Μαθήματα Εξειδίκευσης στην Ουρολογία

 

 1. Εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας

 • Συγγραφή και δημοσίευση σε επιστημονικό περιοδικό εντός PubMed, ενός systematic review σε θέματα ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής

 

Τα τελευταία χρόνια, με την αξιοποίηση των επιτευγμάτων της σύγχρονης Ιατρικής τεχνολογίας, έγινε δυνατή η θεραπευτική παρέμβαση σε χειρουργικές παθήσεις με ελαχιστοποίηση του εγχειρητικού τραύματος, χωρίς όμως, τον παραμικρό συμβιβασμό ως προς το θεραπευτικό αποτέλεσμα. Οι επαναστατικές, πράγματι, αυτές μέθοδοι ονομάστηκαν «Ελάχιστα Επεμβατικές Τεχνικές».

Η καλπάζουσα εξέλιξη της Ιατρικής Τεχνολογίας και η θεαματική ανάπτυξη νέων τεχνικών ενδοσκοπικής Χειρουργικής οδήγησαν την τελευταία δεκαετία σε ραγδαία επέκταση των ενδείξεων για προσπέλαση, διαγνωστική και θεραπευτική, μεγάλου αριθμού συχνών παθήσεων με την χρήση Ελάχιστα Επεμβατικών Τεχνικών.

Ταυτοχρόνως συντελείται μια επανάσταση της βιοτεχνολογίας με αποτέλεσμα την συνεχή ανάπτυξη και εξέλιξη κλάδων της Ιατρικής όπως η Τηλεχειρουργική και η Ρομποτική Χειρουργική, που ανοίγουν ελπιδοφόρους ορίζοντες στην Χειρουργική του μέλλοντος.

Σήμερα, οι Ελάχιστα Επεμβατικές – Ενδοσκοπικές Τεχνικές συνεχώς εξελίσσονται και βρίσκονται στο κέντρο του ενδιαφέροντος της Ιατρικής κοινότητος, του απλού πολίτη, αλλά και της βιομηχανίας του κλάδου.

Επίσημος, δηλαδή θεσμοθετημένος, άρα και πιστοποιημένος τρόπος μαθήσεως των νέων τεχνικών στην Ελλάδα, δεν υπήρχε μέχρι σήμερα.

Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών οργανώνει και λειτουργεί το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ, ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ» από το Ακαδημαϊκό Έτος 2005-2006.

Από το Ακαδημαϊκό Έτος 2017-2018 το Πρόγραμμα λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις της αναδιαμορφωμένης υπουργικής απόφασης (Φ.Ε.Κ. 795/6-5-2015) με την τροποποίηση των άρθρων 1,5,6,8,9 και 12 αυτής (Φ.Ε.Κ. 1870/30-5-2017) καθώς και τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148, τ. Α΄, 16-7-2008).

Το Π.Μ.Σ. οδηγεί στην απονομή:

Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στην Ελάχιστα Επεμβατική Χειρουργική, Ρομποτική Χειρουργική και Τηλεχειρουργική (M.Sc ‐ Μaster’s Degree in “Minimally Invasive Surgery, Robotic Surgery & Telesurgery”), μετά από κύκλο σπουδών τριών (3) διδακτικών εξαμήνων.

Το πρόγραμμα σπουδών δομείται ως εξής:

Διευθυντής του Π.Μ.Σ. είναι ο Καθηγητής Χειρουργικής κ. Δημήτριος Δημητρούλης.