Το Πρόγραμμα των Μαθημάτων διαμορφώνεται ως εξής:

 

Α΄ εξάμηνο
Μαθήματα Υποχρεωτικά Διδ.ώρες ECTS
Δεοντολογία της Ιατρικής Έρευνας 4 5
Ιστορία Ελάχιστα Επεμβατικής Χειρουργικής 4 5
Λειτουργία και χρήση συναφούς εξοπλισμού και Κλινική Πράξη στην Ελάχιστα Επεμβατική Χειρουργική 5 10
Εφαρμοσμένα Μαθήματα Ειδίκευσης στην Χειρουργική Χοληφόρων 5 10
Σύνολο 234 30
Β΄ εξάμηνο
Μαθήματα Υποχρεωτικά Διδ. ώρες ECTS
Ελάχιστα Επεμβατικές Τεχνικές στην Χειρουργική του Ανωτέρου Πεπτικού 2 5
Ελάχιστα Επεμβατικές Τεχνικές στην Χειρουργική της Νοσογόνου Παχυσαρκίας-Βαριατρικής 2 4
Ελάχιστα Επεμβατικές Τεχνικές στη Χειρουργική Παχέος Εντέρου 4 5
Εφαρμοσμένα Μαθήματα Ειδίκευσης στην Χειρουργική του Παχέος Εντέρου 2 3
Εφαρμοσμένα Μαθήματα Ειδίκευσης στην Χειρουργική του Ανωτέρου Πεπτικού Εντέρου 2 3
Θεωρητικό σκέλος

Fundamentalsin Robotic Surgery (FRS)

2 4
Ελάχιστα Επεμβατικές Τεχνικές στην Χειρουργική των Ενδοκρινών αδένων 2 3
Εφαρμοσμένα Μαθήματα Εξειδίκευσης στη Χειρουργική των Ενδοκρινών Αδένων 2 3
Σύνολο 234 30
Γ΄ εξάμηνο Υποχρεωτικά
Μαθήματα Διδ. ώρες ECTS
Ελάχιστα Επεμβατικές Τεχνικές στην Χειρουργική Κηλών Κοιλιακού τοιχώματος 4 3
Ελάχιστα Επεμβατικές και Ενδοσκοπικές Τεχνικές στη Γυναικολογία 4 4
Εφαρμοσμένα Μαθήματα Εξειδίκευσης στη Γυναικολογία 3 2
Ελάχιστα Επεμβατικές και Ενδοσκοπικές Τεχνικές στην Ουρολογία 4 4
Εφαρμοσμένα Μαθήματα Εξειδίκευσης στην Ουρολογία 3 2
Εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας 15
Σύνολο 234 30