Το Πρόγραμμα των Μαθημάτων διαμορφώνεται ως εξής:

 

Μαθήματα Υποχρεωτικά ECTS
Δεοντολογία της Ιατρικής Έρευνας 5
Ιστορία Ελάχιστα Επεμβατικής Χειρουργικής 5
Λειτουργία και Χρήση Συναφούς Εξοπλισμού και Κλινική Πράξη στην Ελάχιστα Επεμβατική Χειρουργική 10
Εφαρμοσμένα Μαθήματα Ειδίκευσης στη Χειρουργική Χοληφόρων 10
Σύνολο 30
Μαθήματα Υποχρεωτικά ECTS
Ελάχιστα Επεμβατικές Τεχνικές στη Χειρουργική του Ανωτέρου Πεπτικού 5
Ελάχιστα Επεμβατικές Τεχνικές στη Χειρουργική της Νοσογόνου Παχυσαρκίας-Βαριατρικής 4
Ελάχιστα Επεμβατικές Τεχνικές στη Χειρουργική Παχέος Εντέρου 5
Εφαρμοσμένα Μαθήματα Ειδίκευσης στη Χειρουργική του Παχέος Εντέρου 3
Εφαρμοσμένα Μαθήματα Ειδίκευσης στη Χειρουργική του Ανωτέρου Πεπτικού Εντέρου 3
Θεωρητικό Σκέλος Fundamentalsin Robotic Surgery (FRS) 4
Ελάχιστα Επεμβατικές Τεχνικές στη Χειρουργική των Ενδοκρινών Αδένων 3
Εφαρμοσμένα Μαθήματα Εξειδίκευσης στη Χειρουργική των Ενδοκρινών Αδένων 3
Σύνολο 30
Μαθήματα ECTS
Ελάχιστα Επεμβατικές Τεχνικές στη Χειρουργική Κηλών Κοιλιακού Τοιχώματος 3
Ελάχιστα Επεμβατικές και Ενδοσκοπικές Τεχνικές στη Γυναικολογία 4
Εφαρμοσμένα Μαθήματα Εξειδίκευσης στη Γυναικολογία 2
Ελάχιστα Επεμβατικές και Ενδοσκοπικές Τεχνικές στην Ουρολογία 4
Εφαρμοσμένα Μαθήματα Εξειδίκευσης στην Ουρολογία 2
Εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας 15
Σύνολο 30