Καλώς ήρθατε στον ιστότοπο mirs.gr του Π.Μ.Σ. «ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ, ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ».

Ο ιστότοπος έχει κατασκευασθεί πάνω στο δημοφιλές σύστημα διαχείρισης περιεχομένου WordPress, διαθέτει σύστημα χρηστών και δύο περιοχές δημοσιεύσεων, τις σελίδες “Ανακοινώσεις” και “Φοιτητές” .

Στη σελίδα “Ανακοινώσεις” οι δημοσιεύσεις είναι διαθέσιμες για όλους, ενώ στη σελίδα “Φοιτητές” προορίζονται μόνο για τους εγγεγραμμένους χρήστες του ιστότοπου, δηλαδή τους φοιτητές και τα μέλη ΔΕΠ. Από τους φοιτητές, δικαίωμα σύνδεσης στον ιστότοπο έχουν μόνο οι ενεργοί, και όχι όσοι έχουν αποφοιτήσει.

Oι επιτυχόντες κάθε έτους εγγράφονται από τη διαχείριση στον ιστότοπο με το πανεπιστημιακό τους e-mail π.χ. user@med.uoa.gr, που υπάρχει στον πίνακα της σχετικής ανακοίνωσης στη σελίδα των ανακοινώσεων.

Για username έχει χρησιμοποιηθεί το πρόθεμα του @med.uoa.gr της διεύθυνσης e-mail του κάθε επιτυχόντα, ενώ ο κωδικός πρόσβασης ως ευαίσθητο δεδομένο θα πρέπει να ορισθεί από τον κάθε επιτυχόντα ξεχωριστά.

Για το σκοπό αυτό όλοι οι επιτυχόντες λαμβάνουν στο πανεπιστημιακό τους e-mail ένα αυτοματοποιημένο e-mail από το σύστημα WorsPress το οποίο περιέχει δύο links. Το πρώτο οδηγεί σε κατάλληλη σελίδα για να ορίσει ο κάθε φοιτητής τον κωδικό πρόσβασης στο σύστημα και το δεύτερο στη σελίδα login.

Ας πάρουμε για παράδειγμα τον φοιτητή με e-mail: user-temp@med.uoa.gr ο οποίος έχει εγγραφεί με username: user-temp. Ο φοιτητής αυτός θα λάβει στο πανεπιστημιακό του e-mail: user-temp@med.uoa.gr ένα μήνυμα της παρακάτω μορφής:

Κάνοντας click στο πρώτο link θα οδηγηθεί στη φόρμα ορισμού του κωδικού πρόσβασης:

Είναι καλή πρακτική, είτε να διατηρήσει τον κωδικό που προτείνει το σύστημα, είτε να δημιουργήσει έναν αντίστοιχα ισχυρό κωδικό πρόσβασης.

Για οποιαδήποτε απορία ή θέμα έχετε μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο e-mail: info@northbridge.gr

Από τη διαχείριση του ιστότοπου,

Σωτήρης Σουφλακος

NORTHBRIDGE
Web Development & Design