Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζω στον διαδικτυακό ιστότοπο του πλήρως ανανεωμένου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο: «ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ, ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ».

Η ιατρική, τείνει προς ελάχιστα επεμβατικές μεθόδους διάγνωσης και θεραπείας. Η καταιγιστική τεχνολογική ανάπτυξη των τελευταίων ετών σε διεθνές επίπεδο έχει αναμφίβολα αλλάξει ριζικά την εικόνα της χειρουργικής, επιβάλοντας τον εκσυγχρονισμό του εκπαιδευτικού σχεδιασμού και την αναδιαμόρφωση του πλαισίου σπουδών ενός μεταπτυχιακού προγράμματος που από τη δημιουργία του έως σήμερα αποτελεί μια επιλογή αιχμής για τον νέο χειρουργό. Από την επανάσταση των πρώτων ελάχιστα επεμβατικών τεχνικών, περάσαμε στην ρομποτική χειρουργικη και την τηλεχειρουργική, και από εκεί στην εξατομικευμένη ιατρική και την νανοχειρουργική.

Η Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ακολουθώντας τις εξελίξεις, χορηγεί για πρώτη φορά στη χώρα μας ένα «Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης» (M.Sc ‐ Μaster’s Degree) με σύγχρονα καινοτόμα χαρακτηριστικά και πρωτοποριακή θεματολογία:

 • Εντατικό, πυκνό και ευέλικτο πρόγραμμα μαθημάτων
 • Hands-on workshop σε ζωικά πρότυπα
 • Εκπαίδευση σε προσομοιωτές τελευταίας γενιάς
 • Πιστοποίηση από το Αμερικανικό Κολλέγιο Χειρουργών (ACS) μέσω του προγράμματος Foundamentals of Robotic Surgery (FRS) στο ρομποτικό σύστημα da Vinci
 • Up-to-date βιβλιογραφική ενημέρωση
 • Συμμετοχή διεθνών εκπαιδευτών
 • Τηλεδιδασκαλία (telementoring)
 • Εισαγωγή στη νανοχειρουργική
 • Εφαρμογή τρισδιάστατης εκτύπωσης στη χειρουργική
 • Εξατομικευμένη προεγχειρητική προσομοίωση
 • Διεγχειρητική απεικόνιση επαυξημένης πραγματικότητας
 • Ενθάρρυνση διεξαγωγής κλινικών και πειραματικών μελετών καθώς και συγγραφής επιστημονικών δημοσιεύσεων σε συνεργασία με το ερευνητικό δυναμικό του εργαστηρίου πειραματικής χειρουργικής και χειρουργικής έρευνας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών
 • Δυνατότητα συνέχισης ερευνητικών πρωτοκόλλων στα πλαίσια διδακτορικής διατριβής

Σήμερα η συνεχής πρόοδος των ελάχιστα επεμβατικών τεχνικών βρίσκεται δίκαια στο κέντρο του ενδιαφέροντος της ιατρικής κοινότητος, της ιατρικής βιομηχανίας και της κοινωνίας στο σύνολό της, καθιστώντας το παρόν μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών ως ένα αδιαμφισβήτητα πολύτιμο εφόδιο για την επιστημονική αλλά και επαγγελματική εξέλιξη του νέου χειρουργού. Η αξία δε αυτού βασίζεται μεταξύ άλλων στη συμβολή μιας ομάδας διακεκριμένων ακαδημαϊκών δασκάλων και ερευνητών, τόσο ιατρών όσο και άλλων επιστημόνων αναγνωρισμένου κύρους, τους οποίους και οφείλω να ευχαριστήσω θερμά για τη συμμετοχή τους.

Με τιμή,

Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ.

Νικόλαος Ι. Νικητέας
Καθηγητής Χειρουργικής